Positive Behaviour Support op de Veldkei
 
(Advertentie)
Doe mee met Yurls!
Educatieve bronnen eenvoudiger verzamelen en effectiever gebruiken met Yurls! #happy #yurls
Profiel
profile

PBS op o.b.s. De Veldkei


Contactformulier

Het PBS programma is gebaseerd op vijf uitgangspunten.

 

1. Heb heldere verwachtingen.

    (laat weten wat je wilt zien en horen)

2. Leer deze verwachtingen aan

    (geef voorbeelden)

3. Bekrachtig de verwachtingen.

   (laat het kind weten wanneer het goed gaat)

4. Schenk zo min mogelijk aandacht  aan

    ongewenst gedrag.

   (maak van een mug geen olifant)

5. Wees helder welke gevolgen onacceptabel

    gedrag heeft.

PBS heet eigenlijk SWPBS waarbij SW staat voor School Wide. Dit houdt in dat PBS niet ophoudt bij het hek van de school en niet alleen gehanteerd wordt door leerkrachten, maar dat iedereen die bij de school betrokken is meewerkt om PBS succesvol te laten zijn.

Daarbij gaan we uit van vijf pijlers:

 

1. Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden

 

Iedereen moet er achter kunnen staan

 

2. Preventie; zoveel mogelijk voorkomen van probleemgedrag.

 

Uiteindelijk willen we niet achteraf moeten straffen, maar vooraf zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat het ongewenste gedrag uitblijft.

 

3. Planmatige aanpak op basis van data.

 

Als je preventief wilt werken moet je weten welk gedrag er waar plaatsvind en door wie. Dat doen we door registratieformulieren waardoor we er achter kunnen komen op welk tijdstip of waar of door wie ongewenst gedrag wordt vertoond. Daar kunnen we dan op ingrijpen.

 

4. Partnerschap met ouders en samenwerking met andere partners.

 

Wil PBS nog meer kans van slagen hebben dan moet iedereen die een verbintenis met de school heeft mee gaan werken. Dus niet alleen leerkrachten maar ook OOP, de TSO, studenten die hier stage lopen, de partners waarmee we samenwerken en liefst ook u als ouders achter PBS staan.

 

5. Positieve insteek; versterken van goed gedrag aan de hand van heldere en eenduidige verwachtingen.

 

Het kind moet gelijk weten waar het aan toe is.

 

(Advertentie)

Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden.

Dit is de Yurls pagina over PBS van OBS De Veldkei.

Naast algemene informatie over PBS, willen we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de invoering van PBS op onze school. We hopen hiermee ook U de kans te geven zelf meer te doen met PBS, want het programma is juist ook in de thuissituatie heel goed te gebruiken.

Veel plezier met deze site.

 

OBS De Veldkei

De informatie op deze site is verdeeld over drie pagina's. algemeen, school en thuis. U vind deze bovenaan in de rode strook.

Als u op de pagina klikt komt u er. Op iedere pagina staan ondermeer teksten, links, ideeën, plaatjes en foto's.

SWPBS (Kenniscentrum Schoolwide Positive Behavior Support) is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.
Doe mee met Yurls!
Educatieve bronnen eenvoudiger verzamelen en effectiever gebruiken met Yurls! #happy #yurls
(Advertentie)
QR-codes voor Yurls
Voor alle Yurls-pagina’s en boxen kun je QR-codes generen. Klik en lees hoe het werkt.